• Základní pravidla pro účast ve výuce od 3. 5. 2021:
      - žáci musí být 1x týdně testovaní - testovat se bude tzv. samoodběrem pomocí neinvazivních testů. Není nutná asistence zdravotnického personálu a ani přítomnost rodičů. 

  - nadále je důležité dodržovat základní hygienická pravidla 3R = ruce (dezinfekce) x roušky x rozestupy

  - vstup do škol je povolen pouze osobám bez příznaků virového onemocnění

  - v případě pozitivního výsledku testu kontaktujeme rodiče, aby si žáka vyzvedli osobně ze školy nebo dali souhlas s jeho odchodem domů, pokud to nebude možné, žák vyčká na vyzvednutí v karannténní místnosti

  -podrobnější informace v odkazech:
  https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole
  https://testovani.edu.cz/
  https://drive.google.com/file/d/1hJFSDtNEWxaHrN9DXSYNCEuEm47Pz_D3/view
  https://drive.google.com/file/d/1vf5NojMa-O8XUA-immiOTDLwwoQTHLOr/view

  Ranní i odpolední družina poběží v běžném provozu (ráno od 6.30, odpoledne do 15.30).

  Vracíme se k běžnému prezenčnímu rozvrhu dostupnému ve Škole OnLine.

  Od 12.4.2021 bude otevřena ŠJ. Žáci ZŠ, předškolní třída MŠ a zaměstnanci školy/ky/ jsou automaticky přihlášení ke stravěPokud dítě z nějakého důvodu (nemoc, COVID-19, karanténa) nemůže navštěvovat školu, musí zákonní zástupci sami odhlásit oběd v kanceláři ŠJ, jako doposud.

 • V ZUŠ probíhá výuka od 12. 4. a také je opět otevřený kroužek logopedie.
 • Naše škola využívá školní informační systém Škola OnLine. Potřebné informace – výhody, možnosti, uživatelskou příručku – najdete na https://www.skolaonline.cz/, ale pokud si nebudete s něčím vědět rady, rádi Vám poradíme. Školu OnLine můžete mít i jako mobilní aplikaci. Zkuste si zvyknout na každodenní kontrolu Vašeho účtu na Škole OnLine, ten do určité míry nahradí nebo doplní žákovskou knížku, zadávání úkolů, docházku, omlouvání absence, hodnocení, výukové materiály, komunikaci. Vlastní účet by měl mít alespoň jeden z rodičů a každý žák.
 • V záložce Info o škole najdete přehled otevřených kroužků.
 • Od 2.9.20 se pro žáky zaměstnaných rodičů otevírá ranní družina v čase od 6.30 do 7.15 (vstup zadním vchodem).
 • Placení obědů bude od 1.9.20 probíhat pouze u vedoucí jídelny v budově MŠ, připravujeme možnost bezhotovostní platby.
 • Žáci, zaměstnanci školy i další osoby pohybující se ve škole mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech.
 • Pozor na zásady osobní a respirační hygieny - je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce.
 • Škola upozorňuje zákonné zástupce dětí a žáků, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. Dítěti/žákovi s příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí
 • V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. 

dru doma

 • 18.05. - informace od Mgr. Evy a Niny Máčové  : : info zde
 • 11.05. - informace od Mgr. Evy a Niny Máčové  : : info zde
 • 04.05. -informace od Mgr. Evy a Niny Máčové  : : info zde
 • 27.04. -informace od Mgr. Evy a Niny Máčové  : : info zde
 • 20.04. -informace od Mgr. Evy a Niny Máčové  : : info zde
 • 18.04. - příklady Matematika 2.třída   : : příklady
 • 25.03. - informace od Mgr. Evy Máčové  : : info zde
 • 24.03. - informace od Mgr. Niny Máčové  : : info zde

Číst dál: Zadání pro domácí práci

virusZ důvodu opatření Ministerstva zdravotnictví ČR

výuka do odvolání neprobíhá.

ŠKOLA BUDE OTEVŘENA POUZE VE STŘEDU 
A PÁTEK OD 10:00 DO 12:00 HODIN                   

Přítomna bude p. školnice – možnost vyzvednout učebnice.
Žádosti na ošetřovné je možné získat elektronicky na telefonním čísle 775 149 039. V SMS je nutné uvést e-mailovou adresu, na kterou máme žádost poslat.

Dle nařízení zřizovatele bude  MŠ uzavřena od 16.3. do odvolání.

Žádosti na ošetřovné je možné získat elektronicky na telefonním čísle 775 149 039. V SMS je nutné uvést e-mailovou adresu, na kterou máme žádost poslat.

detail: 1583918976_sb_mimoradne-opatreni--uzavreni-zakladnich-strednich-a-vysokych-skol-od-11-3-2020.pdf