• 2.12. Kulturní vystoupení žáků MŠ a ZŠ při rozsvícení vánočního stromu
  • 3.12. Exkurze do škol – L. Marečková
  • 4.12. Vánoční focení od 7.45 hodin, kup-nekup
  • 18.12. Vánoční varhanní výchovný koncert v kostele

MŠ od 9.30 hodin, vstupné 30 Kč
ZŠ a veřejnost od 10.00 hodin, vstupné 50 Kč

  • 20.12. Vánoční zpívání u kašny v 15.30 hodin

Jarmark od 16.00 hodin
Koncert ZUŠ v kostele od 17.00 hodin
Posezení v Selském dvoře od 18.00 hodin

  • 21.12. Třídní Vánoce