• Milí rodiče a žáci, od středy 14.10.2020 do údajně 1.11.20 bude škola uzavřena. Od 14.10. do 23.10. bude probíhat distanční výuka. Uzavřená je samozřejmě i školní družina a výdejna obědů na ZŠ. MŠ zůstává v provozu. Pedagogové Vás budou kontaktovat a domluvíme si formu distanční výuky. Ruší se také kroužky.
  • Ošeřovnépotvrzení o uzavření od školy nepotřebujete, bude nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy na základě mimořádného opatření (https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne).
  • Týden 26.10.20 - 30.10.20: 26.10 a 27.10 2020 jsou MŠMT vyhlášeny jako dny volna, 28.10. je státní svátek a 29. – 30.10. dva dny řádných prázdnin. V tomto týdnu neprobíhá ani povinné distanční vzdělávání. Volný týden platí i pro ŠD.
  • Ode dne 10. září 2020 do odvolání tohoto mimořádného opatření je vládním rozhodnutím nařízeno povinné nošení ochranných prostředků dýchacích cest ve společných prostorách ZŠ (např. chodby, šatna), povinnost se nevztahuje na učebny ZŠ a dále na děti a pedagogické pracovníky v MŠ. Zakázán je skupinový zpěv.
  • V záložce Info o škole najdete přehled otevřených kroužků.
  • Od 2.9.20 se pro žáky zaměstnaných rodičů otevírá ranní družina v čase od 6.30 do 7.15 (vstup zadním vchodem).
  • Placení obědů bude od 1.9.20 probíhat pouze u vedoucí jídelny v budově MŠ, připravujeme možnost bezhotovostní platby.