ROZVRH PRO 1. A 2. TŘÍDU OD 4.1.2021 (Prezenční výuka)

 
7.40 - 8.25
1.
8.35 - 9.20
2.
9.35 -10.20
3.
10.30 - 11.15
4.
Pondělí
1. ČJ
2. ČJ
1. ČJ
2. ČJ
1. MAT
2. ČJ
1. MAT
2. VV
Úterý
1. ČJ
2. ČJ
1. ČJ
2. ČJ
1. MAT
2. MAT
1. TV
2. MAT
Středa
1. PČ
2. TV
1. HV
2. PRV
1. PRV
2. PRV
1. PRV
2. PRV
Čtvrtek
1. ČJ
2. ČJ
1. ČJ
2. ČJ
1. VV
2. ČJ
1. VV
2. VV
Pátek
1. MAT
2. HV
1. MAT
2. MAT
1. ČJ
2. MAT
1. ČJ
2. MAT

 

  ROZVRH PRO 3.,4. a 5. TŘÍDU OD 4.1.2021 (Distanční výuka v MS Teams)

 
8.00 - 8.45
9.00  - 9.45
10.00 - 10.45
11.00 - 11.45
Pondělí
ČJ  4.  VK
ČJ 5.  VK
ČJ 3. TK (10.30-11.15)
Úterý
MAT 4.  VK
ANJ 3.  ES
ANJ 4.  ES
ČJ 3. TK (10.30-11.15)
ANJ 5.  ES
Středa
ČJ 4.  VK
 ČJ  5. VK
 MAT 3.  TK
 MAT 3. TK
Čtvrtek
VLA  4.  VK
VLA 5.   VK
ANJ 3.  ES
PRV 3.  MCh
ANJ 5.  ES
MAT  5.  VK
ANJ 4.  ES
Pátek
ČJ 3. TK
PŘÍ  4.  PP
PŘÍ  5.  PP