• 23. 06. v 16.00 rozloučení s páťáky na obci
  • 25. 06. školní výlet (Hopsárium ČB) - odjezd autobusu v 7.45 od ZŠ, návrat do 13.00, po příjezdu oběd. Autobus i vstup do Hopsária hradí škola. Kapesné do bufetu na zvážení rodičů.
  • 28. 06. zkrácené vyučování pro 2., 4. a 5. ročník do 11.45.
  • 29. 06. zkrácené vyučování pro 3., 4. a 5., ročník do 11.45., 2. ročník do 11.15.
  • 30. 06. slavnostní ukončení školního roku, rozdávání vysvědčení a rozloučení s páťáky do 10.00 (oběd od 10.00 do 11.00)


Základní pravidla pro účast ve výuce od 3. 5. 2021:

 • žáci musí být 1x týdně testovaní - testujeme samoodběrem pomocí neinvazivních testů.
 • nadále je důležité dodržovat základní hygienická pravidla 3R = ruce (dezinfekce) x roušky x rozestupy
 • vstup do škol je povolen pouze osobám bez příznaků virového onemocnění
 • v případě pozitivního výsledku testu kontaktujeme rodiče, aby si žáka vyzvedli osobně ze školy nebo dali souhlas s jeho odchodem domů, pokud to nebude možné, žák vyčká na vyzvednutí v karannténní místnosti


  Ranní i odpolední družina běží v běžném provozu (ráno od 6.30, odpoledne do 15.30).

ŠJ - žáci ZŠ, předškolní třída MŠ a zaměstnanci školy/ky/ jsou automaticky přihlášení ke stravěPokud dítě z nějakého důvodu (nemoc, COVID-19, karanténa) nemůže navštěvovat školu, musí zákonní zástupci sami odhlásit oběd v kanceláři ŠJ, jako doposud.

 • V ZUŠ probíhá výuka a je otevřený kroužek logopedie.
 • Naše škola využívá školní informační systém Škola OnLine. Potřebné informace – výhody, možnosti, uživatelskou příručku – najdete na https://www.skolaonline.cz/, v případě potřeby Vám rádi poradíme. Školu OnLine můžete mít i jako mobilní aplikaci. Prosíme o každodenní kontrolu Vašeho účtu na Škole OnLine, ten do určité míry nahradí nebo doplní žákovskou knížku, zadávání úkolů, docházku, omlouvání absence, hodnocení, výukové materiály, komunikaci. Vlastní účet by měl mít alespoň jeden z rodičů a každý žák.
 • Od 2.9.20 se pro žáky zaměstnaných rodičů otevírá ranní družina v čase od 6.30 do 7.15 (vstup zadním vchodem).
 • Placení obědů bude od 1.9.20 probíhat pouze u vedoucí jídelny v budově MŠ, připravujeme možnost bezhotovostní platby.