skolni jidejnaProvoz školní jídelny

Provozní doba 5:30 hod. – 14:00 hod.

Výdejní doba pro děti a zaměstnance 11:15 hod.  – 12:15 hod. pro cizí strávníky (důchodce) do jídlonosičů v 11:20 hod.
Poznámka: je zakázán odběr do skleněných nádob.

Výše stravného

Výše stravného je určeno podle věku strávníka zařazeného do určité kategorie 

         
Mateřská škola   3-6 let  přesnídávka   8,00 Kč  
     oběd 18,00 Kč  
     svačina 7,00 Kč  
  7 let  přesnídávka 9,00 Kč  
     oběd 20,00 Kč  
     svačina 7,00 Kč  
Základní škola 7-10 let  oběd 23,00 Kč  
  11-14 let  oběd 25,00 Kč  
Zaměstnanci    oběd 27,00 Kč - 17,00 Kč příspěvek FKSP
Cizí strávníci    oběd 47,00 Kč - (33 Kč + 14 Kč režie)

Placení stravného

Placení se provádí hotově v úterý a ve čtvrtek v ředitelně ZŠ a ve středu odpoledne v kanceláři ŠJ v úředních hodinách.

Úřední hodiny: 

Úterý v ZŠ 7:00 - 12:00 hod.
Středa v MŠ 14:00 - 16:00 hod.
Čtvrtek v ZŠ 7:00 - 12:00 hod.

Přihlášky ke stravování

Písemnou přihlášku ke stravování vyplní a podepíše strávník nebo jeho zákonný zástupce a odevzdá první týden v září v kanceláři ŠJ nebo ZŠ. Tato přihláška platí jeden školní rok.

Odhlášky ze stravování

Odhlášky na přechodnou dobu se provádí v kanceláři ŠJ osobně či telefonicky na čísle 380 324 164 každý pracovní den v době od 6.30 hodin do 14.00 hodin, nejpozději však do 8,00 hodin je nutné odhlásit oběd pro daný den. Odhlášky trvalé osobně v kanceláři ŠJ po dorovnání přeplatků, nebo nedoplatků za stravné. Oběd v době nemoci a nepřítomnosti strávníka ve škole je nutno včas odhlásit.
Nárok na odebrání stravy za úplatu ve výši finančního normativu má strávník pouze v případě přítomnosti ve škole a v první den omluvené (neplánované) nepřítomnosti. V ostatní dny na stravování nárok nemá a nemůže stravu ze školní jídelny obdržet ve výši finanční normy podle zák.561/2005Sb...a vyhlášky č.107/2005. Pokud strávník odběr stravy včas neodhlásí a školní jídelna proto pro strávníka jídlo připravuje, měl by strávník uhradit poplatek ve výši nejen finančního normativu, ale v celkové výši , tj. včetně režijních nákladů, hrazených zřizovatelem.

Doba prázdnin, případně mimořádné ředitelské volno

V těchto dnech jídelna nevaří pro žáky ZŠ a každý strávník je automaticky odhlášen.
O termínech jsou strávníci s předstihem informováni třídním učitelem. V MŠ jsou děti automaticky odhlašováni, pokud nepřijdou do 8,oo hodin do MŠ a to nejen v době prázdnin, ale po celý rok.