skolni jidejnaProvoz školní jídelny


Od 12.4.2021 bude otevřena ŠJ. Žáci ZŠ, předškolní třída MŠ a zaměstnanci školy/ky/ jsou automaticky přihlášení ke stravě
Pokud dítě z nějakého důvodu (nemoc, COVID-19, karanténa) nemůže navštěvovat školu, musí zákonní zástupci sami odhlásit oběd v kanceláři ŠJ, jako doposud (viz. níže uvedeno).

 

Zajištění stravy během distanční výuky

  • Pokud se žáci povinně vzdělávají distančním způsobem podle § 184a školského zákona, mají nárok na školní stravování. Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování od 3.11.2020.
  • Jestliže je dítě nemocné nebo mu byla nařízena karanténa, nárok na oběd nemá.
  • Obědy jsou všem strávníkům hromadně odhlášeny, v případě zájmu o stravování je třeba si oběd znovu přihlásit (tel. 380 324 164) a to 24 hodin předem, nejlépe na celý týden dopředu. Pokud strávník bude přihlášen a nepůjde na oběd, je povinnost si jej odhlásit (opět 24hod. dopředu).
  • Do budovy MŠ nebude umožněn vstup. Výdej obědů probíhá v budově MŠ, do vlastních čistých jídlonosičů v rozmezí 10.30 – 11.15 hod. Při příchodu v roušce zazvoňte na KUCHYŇ, vyčkejte personálu, který od Vás odebere jídlonosič a po naplnění přinese zpět. Strávník čeká venku.

 

Provozní doba 5:30 hod. – 14:00 hod.

Výdejní doba pro děti a zaměstnance 11:15 hod.  – 12:15 hod. pro seniory do jídlonosičů v 11:20 hod.
Poznámka: je zakázán odběr do skleněných nádob.

Prosíme o odhlašování obědů (např. v případě nemoci) zásadně ve ŠJ. Máte tyto možnosti: osobně, telefonicky na čísle 380 324 164 nebo emailem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Ve všech případech se odhlašujte do 14.00 hodiny předchozího pracovního dne. Přijaté odhlášky/přihlášky po této hodině nemohou být již na následující den započítány. Pokud se jedná o náhlou absenci, je možné telefonicky odhlásit oběd do 8.00 hodiny ranní. Po návratu dětí do školy je nutné oběd opět přihlásit.

Placení obědů bude od 1.9.20 probíhat pouze u vedoucí jídelny v budově MŠ, připravujeme možnost bezhotovostní platby.

Výše stravného

Výše stravného je určeno podle věku strávníka zařazeného do určité kategorie 

         
Mateřská škola   3-6 let  přesnídávka   8,00 Kč  
     oběd 18,00 Kč  
     svačina 7,00 Kč  
  7 let  přesnídávka 9,00 Kč  
     oběd 20,00 Kč  
     svačina 7,00 Kč  
Základní škola 7-10 let  oběd 23,00 Kč  
  11-14 let  oběd 25,00 Kč  
Zaměstnanci    oběd 27,00 Kč - 17,00 Kč příspěvek FKSP
Senioři    oběd 50,00 Kč - (33 Kč + 17 Kč režie)

Placení stravného

Placení se provádí hotově u vedoucí jídelny v budově MŠ.

Úřední hodiny: 

Středa v MŠ 14:00 - 16:00 hod., ale stravné je možno platit od Po - Čt.

Přihlášky ke stravování

Písemnou přihlášku ke stravování vyplní a podepíše strávník nebo jeho zákonný zástupce a odevzdá první týden v září v kanceláři ŠJ nebo ZŠ. Tato přihláška platí jeden školní rok.

Odhlášky ze stravování

Odhlášky na přechodnou dobu se provádí v kanceláři ŠJ osobně, telefonicky na čísle 380 324 164 nebo emailem každý pracovní den v době od 6.30 hodin do 14.00 hodin, nejpozději však do 8,00 hodin je nutné odhlásit oběd pro daný den. Odhlášky trvalé osobně v kanceláři ŠJ po dorovnání přeplatků, nebo nedoplatků za stravné. Oběd v době nemoci a nepřítomnosti strávníka ve škole je nutno včas odhlásit.
Nárok na odebrání stravy za úplatu ve výši finančního normativu má strávník pouze v případě přítomnosti ve škole a v první den omluvené (neplánované) nepřítomnosti. V ostatní dny na stravování nárok nemá a nemůže stravu ze školní jídelny obdržet ve výši finanční normy podle zák.561/2005Sb...a vyhlášky č.107/2005. Pokud strávník odběr stravy včas neodhlásí a školní jídelna proto pro strávníka jídlo připravuje, měl by strávník uhradit poplatek ve výši nejen finančního normativu, ale v celkové výši , tj. včetně režijních nákladů, hrazených zřizovatelem.

Doba prázdnin, případně mimořádné ředitelské volno

V těchto dnech jídelna nevaří pro žáky ZŠ a každý strávník je automaticky odhlášen.
O termínech jsou strávníci s předstihem informováni třídním učitelem. V MŠ jsou děti automaticky odhlašováni, pokud nepřijdou do 8,oo hodin do MŠ a to nejen v době prázdnin, ale po celý rok.