infoVýznam školního stravování

Školní stravování se bezprostředně dotýká jedné ze základních životních potřeb dětí. Období školní docházky pro dítě znamená počátek organizované a soustředěné péče, kdy postupně dochází k formování a vštěpování nejen základních vědomostí a dovedností, ale ve vztahu ke stravování i k získávání návyků. Jedná se především o pravidla kulturního a hygienického stravování, zručné užívání jídelního náčiní, chování u stolu a v prostorách školní jídelny.
Školní jídelna byla v roce 2003 připojena ke škole, která již právní subjektivitu měla. Stala se tak organizační složkou školy.
Školní jídelna se řídí vyhláškou o školním stravování.

Telefon školní jídelny je 380 324 164

 

Vedení: 

  • vedoucí školní jídelny - Libuše Doušková
  • vedoucí kuchařka - Marie Mocková

Pomocná síla:

  • pomocná kuchařka: Monika Hešíková a Zuzana Štifterová