• Od 4.1.21 do odvolání bude mít 1. a 2. ročník prezenční výuku v ZŠ a 3.-5. ročník bude mít distanční online výuku prostřednictvím MS Teams. Kroužky jsou kromě logopedie do odvolání zavřené.
  • Naše škola využívá školní informační systém Škola OnLine. Potřebné informace – výhody, možnosti, uživatelskou příručku – najdete na https://www.skolaonline.cz/, ale pokud si nebudete s něčím vědět rady, rádi Vám poradíme. Školu OnLine můžete mít i jako mobilní aplikaci. Zkuste si zvyknout na každodenní kontrolu Vašeho účtu na Škole OnLine, ten do určité míry nahradí nebo doplní žákovskou knížku, zadávání úkolů, docházku, omlouvání absence, hodnocení, výukové materiály, komunikaci. Vlastní účet by měl mít alespoň jeden z rodičů a každý žák.
  • V záložce Info o škole najdete přehled otevřených kroužků.
  • Od 2.9.20 se pro žáky zaměstnaných rodičů otevírá ranní družina v čase od 6.30 do 7.15 (vstup zadním vchodem).
  • Placení obědů bude od 1.9.20 probíhat pouze u vedoucí jídelny v budově MŠ, připravujeme možnost bezhotovostní platby.