• Základní pravidla pro účast ve výuce od 3. 5. 2021:
      - žáci musí být 1x týdně testovaní - testovat se bude tzv. samoodběrem pomocí neinvazivních testů. Není nutná asistence zdravotnického personálu a ani přítomnost rodičů. 

  - nadále je důležité dodržovat základní hygienická pravidla 3R = ruce (dezinfekce) x roušky x rozestupy

  - vstup do škol je povolen pouze osobám bez příznaků virového onemocnění

  - v případě pozitivního výsledku testu kontaktujeme rodiče, aby si žáka vyzvedli osobně ze školy nebo dali souhlas s jeho odchodem domů, pokud to nebude možné, žák vyčká na vyzvednutí v karannténní místnosti

  -podrobnější informace v odkazech:
  https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole
  https://testovani.edu.cz/
  https://drive.google.com/file/d/1hJFSDtNEWxaHrN9DXSYNCEuEm47Pz_D3/view
  https://drive.google.com/file/d/1vf5NojMa-O8XUA-immiOTDLwwoQTHLOr/view

  Ranní i odpolední družina poběží v běžném provozu (ráno od 6.30, odpoledne do 15.30).

  Vracíme se k běžnému prezenčnímu rozvrhu dostupnému ve Škole OnLine.

  Od 12.4.2021 bude otevřena ŠJ. Žáci ZŠ, předškolní třída MŠ a zaměstnanci školy/ky/ jsou automaticky přihlášení ke stravěPokud dítě z nějakého důvodu (nemoc, COVID-19, karanténa) nemůže navštěvovat školu, musí zákonní zástupci sami odhlásit oběd v kanceláři ŠJ, jako doposud.

 • V ZUŠ probíhá výuka od 12. 4. a také je opět otevřený kroužek logopedie.
 • Naše škola využívá školní informační systém Škola OnLine. Potřebné informace – výhody, možnosti, uživatelskou příručku – najdete na https://www.skolaonline.cz/, ale pokud si nebudete s něčím vědět rady, rádi Vám poradíme. Školu OnLine můžete mít i jako mobilní aplikaci. Zkuste si zvyknout na každodenní kontrolu Vašeho účtu na Škole OnLine, ten do určité míry nahradí nebo doplní žákovskou knížku, zadávání úkolů, docházku, omlouvání absence, hodnocení, výukové materiály, komunikaci. Vlastní účet by měl mít alespoň jeden z rodičů a každý žák.
 • V záložce Info o škole najdete přehled otevřených kroužků.
 • Od 2.9.20 se pro žáky zaměstnaných rodičů otevírá ranní družina v čase od 6.30 do 7.15 (vstup zadním vchodem).
 • Placení obědů bude od 1.9.20 probíhat pouze u vedoucí jídelny v budově MŠ, připravujeme možnost bezhotovostní platby.