Školní rok 2021/2022

Školní rok jsme zahájíli ve středu 1. září. Nejmladší spolužáci - prvňáčci se zúčastnili spolu s třídní učitelkou a panem ředitelem slavnostního zahájení na obecním úřadě. V září nastoupilo do základní školy celkem 59 dětí. Do 1. třídy bylo přijato 16 dětí. Z kapacitních důvodů byla nově otevřena druhá třída školní družiny, kterou vede slečna Natálie Hamerníková, s počtem 16 dětí.

Po prázdninách došlo k některým změnám. 1. června byl do funkce ředitele školy ustanoven Mgr. Vladimír Kropáček - vítěz konkurzu, který vyhlásila Obec Dolní Dvořiště.

Skolni rok 2021

Po odchodu pana učitele Ivana Tláskala, došlo ve škole k novým organizačním změnám. Na jeho místo nastoupila jako třídní učitelka Petra Pašková. Vychovatelkou první třídy školní družiny se stala Mgr. Lenka Vosiková, která zároveň vyučuje anglický jazyk a vlastivědu ve 4. a 5. třídě. Další učitelkou anglického jazyka ve 3. třídě je Tereza Stroblová. Novou  paní účetní je Lenka Kubná.

Během podzimních a zimních měsíců nás čeká několik zajímavých akcí, na které již probíhá příprava. Čeká nás vánoční tvoření, zpívání u vánočního stromu a jarmark na návsi. Moc se na akce těšíme a doufáme, že se na nás přijdete podívat a podpořit nás.

Krásné Vánoce a do nového roku klid a pohodu přejí děti, učitelský sbor a všichni zaměstnanci školy.