Zprávičky z naší školičky

Setkáváme se opět po prázdninách se zprávičkami z naší školičky

Školní rok 2021/2022 jsme zahájili 1. září opět ve 3 třídách.
  • 1. třída „ Želvičky“ – 14 dětí, p.uč. Dagmar Novotná, Bc. Pavlína Jozefíková - asistentka
  • 2. třída „Opičky“ – 20 dětí, p.uč. Jana Princová, p.uč. Alena Haškovcová – zástupkyně pro MŠ
  • 3. třída „Lvíčata – 18 dětí, p.uč. Libuše Doušková, p.uč. Soňa Orlovičová, Natálie Hamerníková - asistentka
Tak jako každým rokem, tak i letos jsme zahájili první školní den vystoupením předškoláků pro
prvňáčky na obci, kde se s bývalými kamarády rozloučily krátkým vystoupením.
Také proběhlo vánoční fotografování dětí, které se opět vydařilo a děti budou mít krásné dárečky
na vánoce. Divadla v MŠ jsou už samozřejmostí a od září nás navštívily tři divadelní soubory k velké
spokojenosti dětí. V říjnu si předškolní děti pod vedením p. učitelek připravily vystoupení pro seniory,
které se konalo v Rychnově nad Malší a vyrobily pro ně drobné dárečky.
Těšíme se už na Mikuláše a čerta, kteří do naší školky přijdou i letos a přinesou nějakou tu nadílku.
Tradičně jako každý rok se připravujeme na rozsvěcování vánočního stromu, kde děti zazpívají a
zarecitují. Také s dětmi připravujeme výrobky na vánoční jarmark, který se bude konat 15.12.
Doufáme, že nám v tom všem nezabrání zhoršení covidové situace, abychom všechna naše přání a
plány mohli uskutečnit pro radost dětí i rodičů.
Krásné vánoce a do nového roku klid a pohodu přejí děti, paní učitelky a všichni zaměstnanci  MŠ.
 
Alena Haškovcová – vedoucí učitelka
 
Divadlo z bedny Podzim ve  skolce
 
Sovicky pro seniory Svatý Martin