Druhé čtvrtletí na základní škole

Celý listopad jsme věnovali přípravě vánočního jarmarku, který se ale nakonec vlivem protiepidemiologických opatření nekonal. Doufejme, že příští rok už si děti budou moci užít atmosféru jarmarku tak jako dříve.
V pátek třetího prosince nás zastihl Mikuláš s čertem. Děti nadpozemským bytostem zazpívaly a byly za to odměněny bohatými balíčky.

Poslední školní den v roce 2021 jsme si zpříjemnili. Každá třída měla svůj vlastní program. V první třídě jsme si nejdříve povídali o vánočních tradicích a zvycích. Uvařili jsme si k tomu ovocný čaj a přinesli voňavé cukroví. Vzpomínali jsme, jak trávíme Vánoce doma. Došlo i na zpívání vánočních písní. Než jsme se vrátili z přestávky, jaké bylo naše překvapení, když se pod stromečkem objevila nadílka od Ježíška. Chvilku nám ještě zbyl čas na pohádku. Dopoledne uteklo jako voda a už jsme se mohli těšit na Vánoce doma. Ostatní třídy měly den v podobném duchu. Děti si rozdaly drobné dárečky, které si navzájem přinesly a dopoledne se neslo ve vánoční atmosféře. Sice neproběhlo ani tradiční zpívání u stromečku, ale třetí třída si připravila pro všechny malou vánoční besídku za doprovodu hudebních nástrojů. Celá škola si společně zazpívala známé koledy. Při této příležitosti dostal pan Jaroslav Baxa dárkový poukaz na masáže jako odměnu za jeho pravidelné třídění starého papíru v obci.
Ve čtvrtek 6. 1. 2022 přišly do školy zazpívat děti ze školky jako Tři králové.
V pondělí 31. ledna se ve třídách rozdávalo vysvědčení. Prvňáčci dostali své úplně první, na které se velmi těšili. Lehkou nervozitu vystřídal pocit štěstí, na vysvědčeních byly samé jedničky. To bylo radosti. Děti se nemohly dočkat, až je budou moci pyšně ukázat i svým rodinám.
Od 25. února budou všechny třídy jezdit na lekce plavání. Těšíme se na nové zážitky.

Za pedagogický sbor Tereza Křiklavová

 Vysvědčení

Více fotografií v galerii zde..