Cesta kolem světa

V letošním školním roce budeme realizovat projekt "Cesta kolem světa za 192 dní", který jsme rozdělili do
6 etap podle světadílů. První etapou byla Evropa. Žáci si vyrobili pasy, připravili povídání o státech Evropy a naučili se písničku a básničku o cestování. Druhou etapou je Asie. Žáci se zúčastnili besedy o státech Kambodža a Thajsko, seznámili se s výrobou hedvábí a papíru. V projektovém dnu (6.11.) si zacvičíme jógu, zazpíváme si píseň o Asii, budeme soutěžit ve smíšených skupinách, vyrobíme si klobouk a sníme oběd - čínské nudle - hůlkami.
Další světadíly navštívíme v lednu. Čeká nás Arktida a Antarktida.
V březnu poletíme do Ameriky, v dubnu nás čeká Austrálie. Projekt ukončíme v červnu Afrikou.