Školní jídelna

skolni jidejna

Provoz školní jídelny  380 324 164)

Od 1.9.2021 bude otevřena ŠJ. Žáci ZŠ, předškolní třída MŠ a zaměstnanci školy/ky/ jsou automaticky přihlášení ke stravě. Pokud dítě z nějakého důvodu (nemoc, COVID-19, karanténa) nemůže navštěvovat školu, musí zákonní zástupci sami odhlásit oběd v kanceláři ŠJ, jako doposud (viz. níže uvedeno).

Zajištění stravy během distanční výuky

  • Pokud se žáci povinně vzdělávají distančním způsobem podle § 184a školského zákona, mají nárok na školní stravování. Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování od 3.11.2020.
  • Jestliže je dítě nemocné nebo mu byla nařízena karanténa, nárok na oběd nemá.
  • Obědy jsou všem strávníkům hromadně odhlášeny, v případě zájmu o stravování je třeba si oběd znovu přihlásit (  +420 380 324 164) a to 24 hodin předem, nejlépe na celý týden dopředu. Pokud strávník bude přihlášen a nepůjde na oběd, je povinnost si jej odhlásit (opět 24hod. dopředu).
  • Do budovy MŠ nebude umožněn vstup. Výdej obědů probíhá v budově MŠ, do vlastních čistých jídlonosičů v rozmezí 10.30 – 11.15 hod. Při příchodu v roušce zazvoňte na KUCHYŇ, vyčkejte personálu, který od Vás odebere jídlonosič a po naplnění přinese zpět. Strávník čeká venku. 

Provozní doba 5:30 hod. – 14:00 hod.

Výdejní doba pro děti a zaměstnance 11:15 hod.  – 12:15 hod. pro seniory do jídlonosičů v 11:20 hod.
Poznámka: je zakázán odběr do skleněných nádob.

Prosíme o odhlašování obědů (např. v případě nemoci) zásadně ve ŠJ. Máte tyto možnosti: osobně, telefonicky
na   380 324 164 nebo emailem  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Ve všech případech se odhlašujte do 14.00 hodiny předchozího pracovního dne. Přijaté odhlášky/přihlášky po této hodině nemohou být již na následující den započítány. Pokud se jedná o náhlou absenci, je možné telefonicky odhlásit oběd do 8.00 hodiny ranní. Po návratu dětí do školy je nutné oběd opět přihlásit.

Výše stravného (od 1.5.2023)

Výše stravného je určeno podle věku strávníka zařazeného do určité kategorie 

Mateřská škola   3-6 let  přesnídávka   11,00 Kč  
     oběd 22,00 Kč  
     svačina 11,00 Kč  
  7 let  přesnídávka 12,00 Kč  
     oběd 23,00 Kč  
     svačina 12,00 Kč  
Základní škola 7-10 let  oběd 28,00 Kč  
  11-14 let  oběd 30,00 Kč  
Zaměstnanci    oběd 36,00 Kč - (21,00 Kč příspěvek FKSP)
Cizí strávníci    oběd 60,00 Kč - (36,00 Kč + 24,00 Kč režie)

 

Placení stravného

Placení se provádí bezhotovostně inkasem nebo hotově u vedoucí jídelny v budově MŠ.

 

Úřední hodiny

Středa v MŠ: 14:00 - 16:00., ale stravné je možné platit Po - ČT. 

 

Přihlášky ke stravování

Písemnou přihlášku ke stravování vyplní a podepíše strávník nebo jeho zákonný zástupce a odevzdá první týden v září v kanceláři ŠJ nebo ZŠ. Tato přihláška platí po celou dobu stravování.

 

Odhlášky ze stravování

Odhlášky na přechodnou dobu se provádí v kanceláři ŠJ osobně, telefonicky na čísle 380 324 164 nebo emailem každý pracovní den v době od 6.30 hodin do 14.00 hodin, nejpozději však do 8,00 hodin je nutné odhlásit oběd pro daný den. Odhlášky trvalé osobně v kanceláři ŠJ po dorovnání přeplatků, nebo nedoplatků za stravné. Oběd v době nemoci a nepřítomnosti strávníka ve škole je nutno včas odhlásit.
Nárok na odebrání stravy za úplatu ve výši finančního normativu má strávník pouze v případě přítomnosti ve škole a v první den omluvené (neplánované) nepřítomnosti. V ostatní dny na stravování nárok nemá a nemůže stravu ze školní jídelny obdržet ve výši finanční normy podle zák.561/2005Sb...a vyhlášky č.107/2005. Pokud strávník odběr stravy včas neodhlásí a školní jídelna proto pro strávníka jídlo připravuje, měl by strávník uhradit poplatek ve výši nejen finančního normativu, ale v celkové výši , tj. včetně režijních nákladů, hrazených zřizovatelem.

 

Doba prázdnin, případně mimořádné ředitelské volno

V těchto dnech jídelna nevaří pro žáky ZŠ a každý strávník je automaticky odhlášen.
O termínech jsou strávníci s předstihem informováni třídním učitelem. V MŠ jsou děti automaticky odhlašováni, pokud nepřijdou do 8,oo hodin do MŠ a to nejen v době prázdnin, ale po celý rok.

 

Vedení: 

  • vedoucí školní jídelny: Zuzana Štifterová    +420 380 324 164
  • vedoucí kuchařka:  Marie Mocková

Pomocná síla:

  • pomocná kuchařka: Monika Hešíková

Význam školního stravování

Školní stravování se bezprostředně dotýká jedné ze základních životních potřeb dětí. Období školní docházky pro dítě znamená počátek organizované a soustředěné péče, kdy postupně dochází k formování a vštěpování nejen základních vědomostí a dovedností, ale ve vztahu ke stravování i k získávání návyků. Jedná se především o pravidla kulturního a hygienického stravování, zručné užívání jídelního náčiní, chování u stolu a v prostorách školní jídelny.
Školní jídelna byla v roce 2003 připojena ke škole, která již právní subjektivitu měla. Stala se tak organizační složkou školy.
Školní jídelna se řídí vyhláškou o školním stravování.

 Vniřní řád školní jídelny (pdf)